Zapytanie Ofertowe nr 1/SAG/2020 – III postępowanie