Inkubator hybrydowy dla Oddziału Neonatologicznego

Mali pacjenci Oddziału Neonatologicznego naszego szpitala będą leczeni w jeszcze lepszych warunkach. W ramach realizacji projektu pn. „ Doposażenie SPZOZ w Łukowie w sprzęty medyczne” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, został zakupiony inkubator hybrydowy.

Inkubator hybrydowy to połączenie dwóch inkubatorów – zamkniętego i otwartego. Rozwiązanie to pozwala wykonywać różne procedury medyczne na miejscu, jednocześnie zmniejszając tym samym stres odczuwany przez noworodka. Zmniejsza się także ryzyko powikłań przy wykonywanych czynnościach, ponieważ nie ma konieczności przenoszenia dziecka. Inkubator oszczędza także miejsce oraz czas przy wykonywaniu czynności medycznych.