1

Zapraszamy do współpracy w ramach pielęgniarskich świadczeń zdrowotnych:
Pielęgniarki/Pielęgniarzy do Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Oferty prosimy wysyłać na adrs email: kadry@spzoz.lukow.pl 

Kontakt telefoniczny 25 798 20 01 wew. 283

Oferta Pracy
Klauzula informacyjna